Minister
Opstelten (Veiligheid en Justitie) bezit NL-Alert, die nieuwe aanvullend
alarmmiddel voor noodsituaties gelanceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen
in de onmiddelijke omgeving van een crisis met een
tekstbericht op de mobiele telefoon of smartphone zoeken informeren.

In het bericht staat uitdrukkelijk wat er aan de hand is en wat mensen op
dat moment het aller- kunnen doen. Meteen kunnen veel mensen worden bereikt en
worden mensen beter geïnformeerd. Iedere mobiele telefoons in het betreffende
gebied krijgen deze berichten automatisch, wanneer de telefoon aan staat, het
NL-Alert kanaal is ingesteld en de telefoon bereik heeft. De aankondigen zijn
geen sms-berichten, maar zogenaamde cell-broadcastberichten, vergelijkbaar met
een radiosignaal. Ze worden verzonden via de zendmasten van de mobiele
telefonieaanbieders. Daarom werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
Aanmelden voor NL-Alert is niet nodig en de dienst is gratis.

Holland is het eerste rijk ter
wereld waar dit systeem nationaal wordt ingevoerd. NL-Alert is in alle 25
veiligheidsregio’s in Holland beschikbaar. In de meldkamer van de
hulpdiensten wordt een alarm bericht over een (dreigende) catastrofe verstuurd, bijvoorbeeld bij
een grote vuur waarbij giftige damp vrijkomt, explosiegevaar of een
overstroming. Het bericht bereikt de mobiele telefoons in een bepaald gebied
dan binnen enkele seconden.

Om Hollanders over het nieuwe
aanvullende alarmmiddel te berichten, start een publiekscampagne ‘NL-Alert. Direct
Informatie bij een noodsituatie’. Op dit moment is meer dan de helft van alle
mobiele telefoons in staat een NL-Alert bericht te krijgen. Dat betekent dat
ruim 11 miljoen mobiele telefoons een NL-Alert al kunnen ontvangen. De volgende
jaren zal dit getal verder groeien. Er komen steeds meer toestellen op de
markt die automatisch zijn ingesteld op NL-Alert. Dat maakt dit nieuwe middel
een waardevolle uitbreiding op de bestaande middelen als de sirene, de
rampenzenders en de website crisis.nl. NL-Alert komt niet in plaats van deze
middelen. Op de website http://www.nl-alert.nl is na te gaan of je apparaat al geschikt
is om een NL-Alert bericht te krijgen. Op deze internetpagina staat ook beschreven hoe
je je toestel instelt op NL-Alert. Medio februari zal een landelijk NL-Alert
testbericht worden verstuurd waardoor mensen kunnen nagaan of hun gsm aanbiedingen en telefoon
goed is ingesteld.

Tags: gsm aanbiedingen, smarphone kiezen